Whole Genix (WG) és una companyia especialitzada en anàlisis genètics utilitzant noves tecnologies de seqüenciació massiva i models bioinformàtics.

 

És pionera en l‘assessorament genètic-clínic a metges i hospitals en relació a noves formes de prevenció, diagnòstic inicial i tractament  eficaç de malalties, especialment en els processos neoplàsics.

 

 

2014

Whole Genix es va fundar a finals del 2014 a Barcelona i a Londres per la Dra. Nabau, el Dr. González i el Dr. Tornador que van decidir apostar pels nous avenços de seqüenciació massiva juntament amb els models bioinformàtics per realitzar medicina translacional.

Des de la seva fundació, l’equip de Whole Genix ha impulsat diversos projectes d’investigació de reconeixement internacional com la recerca de patrons de mutacions en càncer per a guiar una classificació tumoral, estratificació de pacients i una intervenció terapèutica racional i el desenvolupament d’eines computacionals (2015, premi de CONICET juntament amb la fundació Institut Leloir, Buenos Aires, Argentina), així com la participació en diversos projectes d’investigació europea H2020 dins del consorci The European Thoracic Oncology (ETOP) juntament amb l‘Hospital Quirón-Dexeus per al  desenvolupament d’un kit que estratifiqui els pacients amb NSCLC (Non-Small Cell Lung Cancer), per la necessitat de teràpies adjuvants.

2015

logos-juntos

Al 2015 la companyia va realizar una EQA (validació externa) sota la supervisió de l’Hospital Universitari Quirón-Dexeus (Laboratori Pangaea-Biotech) dels serveis de seqüenciació massiva, anàlisis genètics i informes clínics de genomes complets (WGS), exomes complets (WES), transcriptomes i d’ expressió complets (WTS), a partir de mostres de teixit tumoral fresques de pacients.

2016

Whole Genix signa varis acords de cooperació tant per a la creació de nous panells genètics com per a l’anàlisi de variants genètiques en anèmia hereditària en la infància en un nou projecte d’investigació juntament amb IJC. A més, en l’ actualitat, la companyia està en procés d’obtenir una EQA dels seus serveis WES a partir de mostres de parafina (FFPE), per a ús clínic sobre pacients, en diversos hospitals de la xarxa pública i privada